Vill du vara med och göra vården lite bättre?

Det finns många skäl till varför det är så intressant och givande att arbeta hos oss. Våra duktiga lärare utbildar till yrken med stor efterfrågan och vi vet att det framtida behovet av utbildad vårdpersonal är stort.

För MedLearn som i Intendia har mycket långsiktiga ägare, är kvalité, långsiktighet och samhällsansvar nyckelord. Detta genomsyrar vår verksamhet och oss alla i hur vi bedriver vårt dagliga arbete oavsett om vi arbetar som lärare, administratörer, som chefer, inom ekonomi eller HR. Vi har alla ett stort engagemang i vad vi gör och det vi bidrar med i samhället och passionen hos våra medarbetare utgör hjärtat i vår organisation. 

Hos oss räds vi inte nya idéer och vi provar gärna nya vägar och lösningar. Vi är en dynamisk organisation där kvalité, förbättring och utveckling av vår verksamhet står i ständigt fokus, och vi har en långsiktighet i allt vi åtar oss.

Vi tror att det som utbildningsföretag är nödvändigt att ha ett samhällsperspektiv på den verksamhet vi bedriver. Vi ser våra utbildningar som en del i det ekosystem som är Sveriges vård och omsorgssektor. För att vi i Sverige ska kunna ha en vård och omsorg av god kvalité och lösa de utmaningar med att försörja sektorn med väl och rätt utbildad personal, har vi en mycket viktig uppgift att fylla.

Vill du vara med? Välkommen med din ansökan redan idag!

Skicka en spontanansökan

1